Bosques Mariños Galegos: Laminarias

Foto: Wikipedia / Stemonitis

Nomes: Laminaria Ochroleuca, Laminaria, Canouco, Julión, Follada, Cinchón, Cachopo, Kelo, Laminaire.

Na maior parte de de os fondos mariños galegos podemos atopar estes bosques de Laminarias.

Conforman un importantísima ecosistema no que se protexen e crían numerosas especies de invertebrados – como as centolas– e multitude de peces.

Estes bosques mariños ademais de por as Laminarias están compostos por outra gran riqueza de algas; pero as máis características son as propias Laminarias e a L. Hyperborea ; que son as que precisamente proporcionan esa inconfundible cor amarronado aos nosos fondos mariños.

Compórtanse dunha maneira similar ás raíces das plantas: arraigándose e adaptándose a través dunha especie de estrutura da que sobresae unha extremidade alongada de forma circular que finalmente se propaga nunha extensa placa ou lámina fragmentada.; que crece durante toda a súa vida, podendo alcanzar unha lonxitude de dous metros. O seu ciclo vital oscila entre os cinco e os dez anos.

Estes bosques mariños podémolos atopar en entre os vinte e vinte e cinco metros de profundidade, e observalos en niveis inferiores da costa na baixamar de mareas vivas.

A L. Hyperborea distínguese da Laminaria en que se renova cada ano e en que a súa extremidade ou pé é rugoso, e sobre el viven numerosas especies de invertebrados e algas.

Usos das Laminarias

Serviron tradicionalmente de abono nos campos de Galicia, utilizando os restos que alcanzan as nosas costas despois delos temporais, achegando nutrientes e enriquecendo a estrutura dos chans.

Utilízanse como dixemos como abonos e para forraxes para o gando e tamén como Alginates. Estas son substancias que teñen a facultade de formar xeles, que se empregan por exemplo. En postres lácteos e xeados, son aqueles códigos alimentarios que vemos nas etiquetas – E – 401, E – 405 –. Tamén son usados na produción de moldes dentais, en gasas para a cura de queimaduras e nunha lista interminable de produtos que usamos a diario.

Na industria téxtil son aplicados para as tinguiduras das teas. No pasado tiveron un uso funesto, xa que durante a Primeira Guerra Mundial das Laminarias extraeíanse salgues de potasa coa que se fabricaban explosivos.

Comparte!!!

Relacionados