La actriz Isabel Blanco, galardonada con el XXXV Premio “Celanova, Casa dos Poetas”

(El texto está escrito en galego, se respeta el idioma de origen) O xurado do premio “Celanova, Casa dos Poetas”, presidido por José Luis Ferro Iglesias e do que formaron parte, por presencia física ou por delegación de voto, os patróns da Fundación que á marxe se expresa, logo de teren deliberado sobre as propostas internas presentadas e valoradas as súas traxectorias vitais no campo da defensa da cultura galega e de Galicia (tal e como recollen as bases), por unanimidade acordou resolver o que segue: Concederlle o XXXV Premio…

Ver+