Faro da Illa de Tambo

A construción do faro de Tambo, tamén chamado o faro de Tenlo Chico, aprobouse en xuño de 1916 dentro do plan xeral de balizamento da Ría de Marín e Pontevedra, cunha luz branca de ocultacións equidistantes, para que servise de enfilación aos barcos que buscasen o porto de Marín.

A súa construción prolongouse ao longo de dous anos, e luciu por primeira vez en 1922.

A Súa Luz

É unha luz nova, de apenas medio século, levantada en 1955 cunha óptica dióptrica de 375 milímetros de diámetros, con dobre quemador de acetileno de chama espida e un consumo de 60 litros por hora.

Un sistema que nos anos oitenta substituíuse por outro eléctrico de baixa tensión cun equipo luminoso de 12 watts de corrente continua. As súas características son de tres escintileos verdes entre as demoras 60 e 96 graos, que balizan a entrada pola boca sur da Ría de Pontevedra.

A Torre

A torre, troncocónica e de mampostería, revestiuse e pintou no ano 2000 co fin de dotala dunha alta visibilidade que impedise a súa confusión co horizonte rochoso. Cunha altura de 20 metros, o alcance da súa luz branca é de dez millas e de oito o da súa luz verde.

Vídeo: Faro da Illa de Tambo

Comparte!!!

Relacionados