O Programa RE reparte 5.000 litros de compost xerado nas illas de compostaxe. Allariz

A área de medio ambiente do concello de Allariz,  a través do programa RE, vén de repartir 5.000 litros de compost ás persoas usuarias das zonas de compostaxe comunitaria.

Entre o pasado mes de febreiro e a primeira quincena de marzo os operarios municipais encargados do programa RE, de reciclaxe e compostaxe comunitaria, traballaron na criba e reparto do compost situado nas caixas instaladas nas 25 zonas de compostaxe comunitario. “Este compost é froito das achegas de restos de comidas no último semestre de 2018 que, unha vez madurado, queda á disposición das persoas usuarias  para libre uso nas hortas , sementeiros e fincas, macetas, etc” explicaba o técnico Xosé Romero.

O concello de Allariz continua na súa labor de sensibilización apostando firmemente pola separación do lixo que se produce nas casas, tratando a maior parte  posible da materia orgánica con medios propios, evitando así custes ambientais e tamén sociais e económicos.

A área de medio ambiente ponse a disposición de veciños e veciñas por se houbera necesidade de cantidades maiores de compost dos que se dispón nas illas de compostaxe a través do correo tecnicomedioambiente@allariz.com

Comparte!!!

Relacionados