Presentación del libro: “Non o saben as estrelas”. Bueu

A Axencia de Lectura de Meiro acoge el 25 de enero a las 20.00h  la presentación del libro “Non o saben as estrelas”, de Diego Alfonsín.

SINOPSE: Antonio escribe bañado en lágrimas nun xélido garaxe da cidade de Lisboa. Carla fala da morte de Giuseppe Verdi, de corazóns detidos no medio da noite e do coro dos escravos de Nabucco a agromar entre a néboa. Nunha nota de despedida, Natsuki escribe na parede sobre rumores de pasos e a desaparición da neve. Castro quere coñecer a terra dos seus devanceiros e a noite antes de partir un irlandés canta onda unha fiestra cos ollos incendiados. Vidas que se adhiren á conciencia conformando unha familia de voces que poboan o día a día dun hostal de cuartos compartidos no centro da cidade onde o ronsel das súas presenzas desaparecerá, empurrado polo incesante ir e vir doutros viaxeiros. Gañadora da XXIV edición do Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta, o xurado salientou de Non o saben as estrelas «a súa orixinalidade temática e o carácter innovador dun texto de lectura engaiolante e capacidade envolvente».

SINOPSIS: Antonio escribe bañado en lágrimas en un gélido garaje de la ciudad de Lisboa. Carla habla de la muerte de Giuseppe Verdi, de corazones detenidos en medio de la noche y del coro de los esclavos de Nabucco brotando entre la niebla. En una nota de despedida, Natsuki escribe en la pared sobre rumores de pasos y la desaparición de la nieve. Vidas que se adhieren a la conciencia conformando una familia de voces que pueblan el día a día de un hostal de cuartos compartidos en el centro de la ciudad donde la estela de sus presencias desaparecerá, empujado por el incesante ir y venir de otros viajeros. Ganadora de la XXIV edición do Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta, el jurado destacó de“Non o saben as estrelas”«su originalidad temática y el carácter innovador de un texto de lectura y capacidad envolvente».

Comparte!!!

Relacionados