Luís Amado Carballo: O Xove Poeta Pontevedrés

Con tan só 26 anos de idade morría en Pontevedra, a causa da tuberculose, Luís Gustavo amado Carballo, un dos poetas de maior influencia na lírica galega posterior a pesares da súa curta idade e obra que deixou feita. Naceu en Pontevedra un 2 de maio de 1901 na casa número 9 da rúa do Progreso, hoxe Benito Corbal. Fillo de Luís Amado de la Riega e Consolo Carballo Pesqueira, natural de Pontevedra o primeiro e de Redondela a segunda. Seus avós tamén eran da cidade do Lérez coa excepción da…

Ver+