Museo das Letras de Castro Caldelas (Ourense) e o primeiro texto escrito en galego

Recentemente abriuse na torre da homenaxe do castelo un espacio museístico coa relación destas terras coa lingua e literatura galega coma eixo. Este museo ocupa tres niveis adicados a tres épocas históricas distintas: O primeiro adicado á época medieval ten ao Foro do Bo Burgo coma estrela, coma primeiro texto escrito en galego e un dos documentos históricos máis importantes da época. Pero Viviaez foi un cabaleiro vilán que compuxo cantigas As escaleiras lévanos dun xeito simbólico ao Século XX, onde recollemos varias figuras: Vicente Risco, un dos autores máis recoñecidos e que…

Ver+