Obras seleccionadas dos concursos de carteis e fotografía da Festa da Troita. Ponte Caldelas

En Ponte Caldelas a 01 de abril de 2019 e de conformidade coas bases que rexen o concurso de selección do cartel oficial e de fotografías da LIII Festa da Troita se realiza o cómputo dos votos presentados e procédese á apertura dos sobres cos datos persoais dos participantes e a comprobación do cumprimento dos requisitos establecidos nas bases.

Proclamándose como gañadores dos concursos convocados os seguintes:

XVIII Concurso de Carteis:

– C17: Verdugo Duende. Dª Maria del Carmen Guzmán Araujo.

XVIII Concurso de Fotografía:

– 1º premio: f 39. Sen auga non hai fio. Dº Marcos Fernández Mosquera.


– 2º premio: f 20. Unha nova era. Dª Vanessa Veiga Castro.


– 3º premio: f 38. Entre xigantes. Dª Amaya Duarte Alvarez.

Comparte!!!

Relacionados